Tag: การเกษตร

การเกษตร3
Agriculture

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม มีกระบวนการผลิตและส่งออกที่หลายประเทศให้การยอมรับ พืชเศรษฐกิจของไทยที่ส่งออกในจำนวนมากมีอยู่หลายชนิด มีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ข้าว แน่นอนว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งออกมากที่สุด เพราะข้าวนั้นเป็นสิ่งที่มีความต้องการจากอารยประเทศมากมาย เป็นของสำคัญสำหรับมื้ออาหารของพวกเราทุกคน และเหตุผลที่ข้าวได้รับการส่งออกมากขนาดนี้ก็เพราะว่าบางประเทศไม่ค่อยมีพื้นที่ทำการเกษตร หรืออีกหนึ่งตัวอย่างเช่นประเทศจีน ที่มีประชากรมากทำให้ข้าวไม่เพียงพอต่อคนอันมหาศาล 2. ทุเรียน ผลไม้ขึ้นชื่อที่คนไทยเองก็ชื่นชอบเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมของชาวจีน รวมทั้งประเทศแถบเอเชียเป็นอย่างยิ่ง การที่ทุเรียนไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศเป็นเพราะทุเรียนไทยมีคุณภาพและความอร่อยของแต่ละพันธุ์เป็นเอกลักษณ์และมีความจำเพาะเหนือกว่าทุเรียนที่ผลิตในในอินโดนีเซีย หรือในประเทศฟิลิปปินส์...

Read More
การเกษตร2
Agriculture

พืชระยะสั้น ปลูกง่าย ขายคล่อง

อยากจะมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ แต่ไม่รู้จะขายอะไร จะขายของออนไลน์ก็ไม่ถนัดในการโปรโมท จะเปิดร้านขายเสื้อผ้าต้นทุนก็สูงเหลือเกิน ดังนั้นมาเริ่มกันที่อะไรง่ายๆ อย่างการปลูกพืชระยะสั้นกันเลยดีกว่า พืชระยะสั้นคือ พืชที่ใช้ระยะเวลาการปลูกสั้นๆ เน้นเก็บไว้ทานในครอบครัว และหากมีจำนวนมากเกิดความต้องการ ก็สามารถนำมาขาย เพื่อเป็นได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้จะขอแนะนำพืชระยะสั้น ปลูกกินก็ง่าย ปลูกขายก็คล่อง ถั่วงอก ตอนเด็กในวิชาการเกษตรนักเรียนก็จะเริ่มเรียนรู้การปลูกพืชด้วยการปลุกถั่วงอกนี่แหละ ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว...

Read More
การเกษตร1
Lifestyle

ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์

ในสมัยที่ผลิตภัณฑ์ออแกนิคเริ่มได้รับความสนใจอย่างมาก หลายคนหันมารักสุภาพด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่ปนเปื้อนด้วยสารเคมี ซึ่งการบริโภคผักเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเป็นผักที่มาจากการพ่นสารเคมีมากมายก็คงไม่ปลอดภัย ซึ่งการเกษตรอินทรีย์เป็นการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้าง และหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ ให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า เนื่องจากระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นการใช้วัตถุดิบและอาหารจากธรรมชาติซึ่งจะไม่ทำลายระบบของดิน และย่อมไม่ส่งผลเสียในด้านลบต่อพื้นที่และต่อมนุษย์ที่เป็นห่วงโซ่อาหาร อาหารของพืชที่เป็นไปตามระบบของธรรมชาติย่อมจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้ดีกว่าทำให้พืชนั้นให้ปริมาณผลผลิตโดยไม่ทำให้พืชทรุดโทรม ให้อาหารปลอดสารพิษสำหรับชีวิตที่ดีกว่า...

Read More