พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย

การเกษตร3

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม มีกระบวนการผลิตและส่งออกที่หลายประเทศให้การยอมรับ พืชเศรษฐกิจของไทยที่ส่งออกในจำนวนมากมีอยู่หลายชนิด มีอะไรบ้างมาดูกันเลย

1. ข้าว แน่นอนว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ส่งออกมากที่สุด เพราะข้าวนั้นเป็นสิ่งที่มีความต้องการจากอารยประเทศมากมาย เป็นของสำคัญสำหรับมื้ออาหารของพวกเราทุกคน และเหตุผลที่ข้าวได้รับการส่งออกมากขนาดนี้ก็เพราะว่าบางประเทศไม่ค่อยมีพื้นที่ทำการเกษตร หรืออีกหนึ่งตัวอย่างเช่นประเทศจีน ที่มีประชากรมากทำให้ข้าวไม่เพียงพอต่อคนอันมหาศาล

2. ทุเรียน ผลไม้ขึ้นชื่อที่คนไทยเองก็ชื่นชอบเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมของชาวจีน รวมทั้งประเทศแถบเอเชียเป็นอย่างยิ่ง การที่ทุเรียนไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศเป็นเพราะทุเรียนไทยมีคุณภาพและความอร่อยของแต่ละพันธุ์เป็นเอกลักษณ์และมีความจำเพาะเหนือกว่าทุเรียนที่ผลิตในในอินโดนีเซีย หรือในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้เพราะพันธุ์ทุเรียนที่เพาะปลูกในประเทศไทยมีการพัฒนาการมาอย่างยาวนานทำให้เกษตรกรที่ทำสวนผลไม้มีการเก็บและคัดเลือกพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก เนื่องจากพันธุ์ที่มีคุณภาพดีย่อมจะขายได้ในระดับราคาที่เหนือกว่าพันธุ์ที่ด้อยคุณภาพ

3. ยางพารา เป็นสินค้าที่เจาะตลาดต่างประเทศได้อย่างดี เพราะสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลผลิตต่างๆ ได้อย่างมากมาย ในการส่งออกจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มยางกึ่งสำเร็จรูป เช่น ยางอัดเป็นแท่ง และอีกกลุ่มคือ ยางสำเร็จรูป เช่น ยางรถยนต์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บ้านเรามีอุตสาหกรรมการผลิตยางเพิ่มมากขึ้น  แต่เดิมประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติ รายใหญ่ที่สุดของโลก มาตั้งแต่ปี 2534 แล้ว

4. ข้าวโพด ข้าวโพดยังมีคุณประโยชน์มากมายกว่านั้น เพราะผลผลิตทางการเกษตรที่มีชาวต่างชาติต้องการอย่างล้นหลาม เช่น อินโดนีเซียเกาหลี ไต้หวัน และศรีลังกา โดยพวกเขาเหล่านั้นได้นำข้าวโพดเหล่านี้ไปทำอาหารและเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก ทำให้การเพาะปลูกข้าวโพดของไทยแต่ละปีมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อย ๆ

5.  มันสำปะหลัง เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย สร้างรายได้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เนื่องจากมีสารอาหารสูงและเป็นที่นิยมของประเทศเขตร้อน อย่างเช่น แอฟริกา อินเดียเป็นอย่างมาก ทำให้พวกเราต้องพึ่งพาในผลผลิตซึ่งกันและกัน เพื่อเติมเต็มความต้องการทางด้านอาหารให้กับประชาชนในประเทศดังกล่าว แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศที่ผลิตมันสำปะหลังมากที่สุดในโลก แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลก ครองอันดับ 1 มาโดยตลอด

          การเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่เราคนไทยควรจะภูมิใจเป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะภูมิประเทศของเราที่ดินดี น้ำดี จึงสามารถผลิตสินค้าเกษตรกรรมได้ในจำนวนมาก สามารถตอบสนองต่อตลาดโลกได้เป็นอย่างดี